70 20 96 30
Islevdalvej 214, 2610 Rødovre

2B Networks

Freelance IT-konsulenter inden for Udvikling, Drift & Support

Som servicevirksomhed er vi afhængige af, at vi har vores kunders tillid. De forventer med rette, stoler på, at vi konsekvent leverer en service af høj kvalitet. Vores evne til at gøre os fortjent til denne tillid afhænger af, at vi ikke kun på papiret men også i praksis skaber et godt match mellem virksomhed og freelance konsulent. Det gør vi igennem vores matchproces, som vi bestræber os på hele tiden at forbedre.

Mathcprocessen består af følgende trin:

Behovsafdækning

Vi indleder processen med en gennemgang af kundens virksomhed og den konkrete opgave. Sammen definerer vi de forventninger og krav, som virksomheden har til freelance konsulenten, herunder personlighed, faglige kvalifikationer og erhverserfaring.

Søgning

Vi søger efter egnede freelance konsulenter til den konkrete opgave ad to spor. Det første er naturligvis et opslag i vores egen database over freelance IT-konsulenter, som vi allerede har etableret en relation med og har prækvalificeret. Desuden iværksætter vi en søgning efter nye kandidater bl.a. igennem jobopslag. Herefter udvælger og interviewer vi de egnede kandidater for at sikre, at der er et godt match mellem virksomheden, opgaven og konsulenten.

Præsentation

Vi præsenterer herefter et udvalg af kandidater, som efter vores bedste helhedsvurdering, er de bedst kvalificerede til opgaven. På denne baggrund vælger virksomheden, hvilken eller hvilke konsulenter, de ønsker at møde og tale med om opgaven.

Samtaler

Vi arrangerer møder, hvor virksomheden, konsulenten og vi selv deltager. Ansøgning, CV’er, kompetenceprofiler og præsentationer er alle sammen vigtige men de kan ikke erstatte en personlig samtale, hvor parterne har mulighed for at lære hinanden at kende.

Aftale

Når en virksomhed og en freelance konsulent er enige om at etablere et samarbejde, indgår vi en aftale, hvor alle relevante forhold afklares og aftales forud for opstarten. Det giver alle parter noget konkret at forholde sig til og til løbende at evaluere samarbejdet på.

Opstart

Så er det igang, og nu skal alle gode intentioner omdannes til konkret handling, jo mere forberedelse jo bedre opstart for alle parter.

Evaluering

For at sikre at både virksomhed og konsulent er tilfredse med samarbejdet, afholder vi løbende korte evalueringsmøder. Ligeledes gennemfører vi en mere omfattende evaluering efter opgavens afslutning.

IT-Rekruttering

IT-rekruttering

Vi udfører IT rekruttering fra start til slut, fra indledende møder hvor vi drøfter muligheder og ønsker, til udarbejdelse af job- og person profil, til CV screening, indledende job interviews, eventuel person test, referencer fra tidligere stillinger, præsentation, job interveiew hos kunde, evaluering, aftale, opstart og efterfølgende evaluering ad opstarts forløb.

IT Freelance

Mennesker skaber resultater

En konsekvens af informationsteknologiens voksende betydning i private virksomheder og offentlige institutioner er en øget afhængighed af medarbejdere med særlige IT-kompetencer. Når alt kommer til alt, så er det mennesker, ikke teknologi, der skaber resultater.

Risikoen ved den stigende afhængighed i den enkelte virksomhed eller institution er en mangel på ressourcer, der sætter grænser for produktiviteten. Ressourcemangel er muligvis et banalt problem, men det gør det ikke mindre presserende:

 • Hvad har det for konsekvenser af IT-driften, hvis en nøglemedarbejder bliver langtidssygemeldt?
 • Hvad sker der, hvis der mangler IT-supportere til at tage sig af de øvrige medarbejderes daglige IT-kvaler?
 • Hvad betyder det, hvis der ikke længere er IT-udviklere på lønningslisten?

Det er ganske almindelige situationer som disse, der gør, at anvendelsen af freelance IT-konsulenter til stadighed bliver vigtigere for mange organisationer.

Hos 2B Networks har vi specialiseret os i at formidle freelance IT-konsulenter med ekspertise inden for Udvikling, Drift og Support til virksomheder, der har et behov for ekstern hjælp, uanset om det er opstået akut eller er planlagt, om det er på timebasis eller fuld tid i begrænset periode. Det kan du læse meget mere om her på hjemmesiden.

Et godt match

2B Networks fornemmeste opgave er at sikre et godt match. Med det mener vi, at vi ikke blot stiller teknologiske kompetencer til rådighed, men at vi sørger for, at opgaven opgavens karakter, virksomhedens ønsker og kultur, samt kandidatens kvalifikationer, erfaringer, ønsker og personlighed bliver tilgodeset.

I sidste ende er det afgørende for, at både vores kunder og de freelance IT-konsulenter, vi repræsenterer, får mest muligt ud af samarbejdet. Vores mange års erfaring med IT betyder ikke alene, at vi som oftest har større forståelse for opgaven og dens implikationer i forhold til potentielle kandidater.

Det betyder også, at vi har opbygget og vedligeholder relationer til mange freelancere med speciale i hhv. Udvikling, Drift og Support, og at vi allerede har konstateret igennem tests og referencer, at deres kvalifikationer er i orden. Det gør, at vi kan igangsætte og gennemføre formidlingsprocessen på kortere tid og med bedre resultat end traditionelle vikarbureauer, rekrutteringsvirksomheder og lignende. Og at vi i tillæg til selve formidlingen kan hjælpe med at definere, hvilke kompetencer det er; der i virkeligheden er brug for, samt at specificere kravene til de enkelte opgaver og kandidaterne, som skal løse dem.

 • Support
 • Hjælpsomme af natur

  Mange medarbejdere, både på private og offentlige arbejdspladser, er i dag afhængige af, at deres computer og de applikationer, de anvender, i forbindelse med deres arbejde, fungerer upåklageligt. Men som bekendt er det langt fra altid tilfældet.

  Det er ikke kun de tekniske fejl, der en evig kilde til frustration. Medarbejdere render også ofte ind i problemer for så vidt angår funktionaliteten af de programmer, de kører. Og problemerne behøver såmænd ikke være særlig kritiske for at virke forstyrrende.
  Uanset årsagen, er effektiv IT-Support og HelpDesk en væsentlig forudsætning for at afhjælpe de IT-kvaler, som medarbejderne dagligt må kæmpe med. Det kræver naturligvis faglige kvalifikationer at løse både store og små problemer på en effektiv måde. Derudover er det også vigtigt, at supporteren har evnen til sig ind i den aktuelle situation – det er jo ikke altid, at medarbejdere ved eller tilnærmelsesvis kan forklare, hvad problemet egentlig er – og samtidig er god til kommunikere løsningen på problemet.

  2B Networks formidler erfarne freelance IT-konsulenter med særlige kompetencer inden for IT-support og HelpDesk, f.eks. first-line, second-line, back office, on-site og telefonsupport, til både Windows-, UNIX- og Terminal-baserede systemer så som OS/390.

 • Drift
 • Driftige medarbejdere

  For mange ansatte er adgang til applikationer og data blevet en fundamental forudsætning for, at de kan løse de opgaver, som de bliver pålagt. Oppetid og tilgængelighed er således i dag en afgørende faktor for medarbejderproduktiviteten.

  Det stiller særlige krav til driften af IT-miljøet og til de medarbejdere, som bliver betroet med den vigtige opgave at sørge for, at systemerne er oppe, og som kontinuerligt vedligeholder og opgraderer dem.

  Central IT, Server Farms, Clustering, Mirroring, Fail-Over-Procedure og BackUp Restore Management er blot en brøkdel af de begreber og teknikker, som medabejdere inden for IT-drift skal være fortrolige med. Derfor er faglige kvalifikationer og erfaring vigtige kvaliteter. Men lige så vigtigt er det, at medarbejderne har den rette psyke til at arbejde inden for IT-drift. Det kræver en systematisk indstilling og en sans for detaljer, samt ikke mindst evnen til at bevare overblikket og roen, hvis der opstår problemer.

  2B Networks formidler erfarne freelance IT-konsulenter med kompetencer inden for IT-drift, f.eks. overvågning, fejlretning og tilpasning, til både Windows-, UNIX- og Mainframe-baserede IT-systemer.

 • Udvikling
 • Kvalificeret kreativitet

  Det moderne samfund er i konstant forandring og udvikling. Det betyder, at organisatorisk fleksibilitet er vigtigt i både virksomheder og offentlige institutioner. Og det medfører, at IT-infrastrukturen også skal være dynamisk. IT-udviklere skal derfor både kunne adressere den generelle teknologiske udvikling og organisationens forretningsmæssige udfordringer.

  IT-udvikling kræver ikke overraskende faglige kvalifikationer i særklasse. De bedste udviklere er ofte flydende i flere teknologier, som f.eks. .NET, .ASP, Java, Oracle, C og C+. Men derudover er det vigtigt, at de er kreative. Nu bliver IT-udvikling ikke ofte forbundet med kreativitet – den mulig undtagelse er spiludvikling – men det kræver personer, der er i stand til at tænke nyt og som er villig til at udfordre og eksperimentere den eksisterende infrastruktur.

  2B Networks formidler erfarne freelance konsulenter med kompetencer og erfaring inden for IT-udvikling, hvad enten det drejer sig om websites, databaser eller forretningsapplikationer så som CRM- og ERP-systemer.

 • Contract & Hire
 • Fra freelance til fastansat

  Forandring er som bekendt den eneste konstant i tilværelsen. Det der var den rigtige løsning i går – for vores kunder og for de freelance konsulenter, vi repræsenterer – er ikke nødvendigvis det mest hensigtsmæssige i dag.

  En af fordelene ved vores forretningsmodel er, at kunder og konsulenter får en enestående mulighed for at se hinanden an. For os indebærer det at skabe et godt match mellem kunde og freelance konsulent derfor altid den mulighed, at begge parter ønsker at gøre samarbejdet mere permanent igennem en fastansættelse. Det vil vi naturligvis ikke stå i vejen for.

  Vores kerneforretning er dog formidling af freelance IT-konsulenter til konkrete og tidsafgrænsede opgaver og projekter. 2B Networks er netop ikke et traditionelt rekrutteringsbureau, og det afspejler vores kontrakter med både kunder og konsulenter. Vores kundekontrakter imødekommer således som standard muligheden for at ansætte en freelance konsulent mod et mindre rekrutteringshonorar, som bliver aftalt på forhånd.

  team

  Team

  Gian Barbera

  Gian Piero Barbera

  Direktør

  Salg, administraton, search og rekruttering
  Tlf.: +45 31 25 96 30
  Send en mail
  Billed på vej

  Marcus Olsson

  HR Assistent

  HR

  Jobs

  Jobs (send CV)